Bankové spojenie

Názov účtu: BATAT s.r.o.

Číslo účtu: 4050083113

Iban: SK63 3100 0000 0040 5008 3113

Kód banky: 3100

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.

Variabilný symbol: číslo objednávky

Kontakt

ODBERNÉ MIESTO BATAT s.r.o., Gessayova 33-35, 851 03, Bratislava - Petržalka
Tel.: 0908 790 350 Pondelok - Štvrtok: 8:00 - 16:00 Piatok: 8:00 - 14: 00 zaluzia@zaluzia.eu Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00